KBT|SUND

Digitala och fysiska KBT samtal med legitimerad psykolog

Grundvärdesättning: God, etisk och effektiv vård till alla! KBT SUND är registrerat och godkänt av IVO, samtliga patienter innefattas av patientförsäkring för att garantera trygg vård till dig som patient.

Med patienten i fokus arbetar skräddarsys behandlingar utifrån dina specifika behov. KBT|SUND vänder sig till dig som är över 18 år och känner dig begränsad av:

 • Stress
 • Utmattningssyndrom
 • Sömnproblem
 • Depression
 • Relationella problem 
 • Tvång (OCD)
 • Ångest

KBT terapi erbjuds på följande språk:
 • Svenska
 • Engelska 
 • Arabiska 

Välkommen på ett första besök!
Om KBT Sund image