Allmänt
Patienten ansvarar för varje handling som företas vid användning av tjänster. En länk till sessioner får endast nyttjas av den användare som registrerats och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan

Avbeställning av videomöte
Patienten kan avboka ett inbokat fysiskt eller digitalt möte kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan dess att mötet ska äga rum. För avbeställning som sker enligt ovan återbetalas patienten inom 14 dagar.

Priser och betalning
Betalning för sessioner sker i förtid innan mötet påbörjas. Kontoinnehavare kan inte påbörja videomöte med Vårdgivaren innan dess att betalning erlagts.

KBT SUNDs ansvar
KBT SUNDs ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada till följd av behandling och till ett maximalt belopp motsvarande tio tusen (10 000) svenska kronor.