Att söka hjälp för sitt mående kan kännas svårt, därför är det viktigt att du känner dig trygg inför ditt besök. Ibland mår man dåligt och har svårt att sätta ord på vad det beror på, det är helt okej, Du behöver inte förbereda vad du ska säga eller berätta, vi kommer tillsammans att kartlägga och ringa in dina problemområden.

Om du har några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig!

Att tänka på inför ditt besök
  • Ha en giltig ID handling tillgänglig vid varje besök 
  • Vid digitala besök skickas en länk ut, koppla upp dig i god tid. 
  • Fått förhinder? Avboka kostnadsfritt senast 24 h innan besöket. 
Inför Ditt besök