Var lagras dina personuppgifter?

Merparten av dina personuppgifter som hanteras i samband med att du nyttjar tjänsterna sparas inte i din mobil eller surfplatta. Dessa personuppgifter lagras i stället av KBT Sunds infrastruktur.

Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  •  För att ge dig behörighet att logga in och delta på digitala sessioner
  •  Säkerställa din identitet och ålder
  • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig i syfte att underlätta för dig att snabbt komma i kontakt med vårdgivaren 
  • Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalning

Fullgöra rättsliga förpliktelser 

KBT SUND kan komma att behandla din Användardata och Patientdata med stöd av den rättsliga grunden (under artikel 6 i GDPR). Detta sker för att uppfylla skyldigheter gentemot lagar, domar eller myndighetsbeslut (till exempel avseende krav från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), polis eller socialstyrelsen).

 Hur länge lagras dina personuppgifter?

Personuppgifter hanteras enbart så länge det är nödvändigt för de ändamål du sökt för. Detta sker i syfte att kunna tillgodose god vård, leverera tjänsterna eller uppfylla rättsliga skyldigheter som åligger. Vårdgivaren har en skyldighet att spara patientjournaler kopplade till vårdmöten med dig under en viss specifik tid.

Dina rättigheter som användare av tjänster

Du som användare har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas, i vilket syfte de behandlas och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst ta kontakt för att: 

  • begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas, din journal samt vem som har fått åtkomst till den och varför.
  • efterfråga rättelser av eventuella felaktiga uppgifter om dig.
  • begära att dina personuppgifter raderas (dock är det av vikt att notera att Vårdgivaren har skyldigheter enligt lag att spara vissa personuppgifter, särskilt relaterade till Patientdata inklusive din patientjournal). På din förfrågan kommer alla personuppgifter som inte faller under denna lag eller annars behövs för att bevara rättsliga anspråk att raderas. 

Om du har några frågor eller funderingar angående någon av ovannämnda punkter är du välkommen att kontakta KBTSUND via webbplatsen eller genom att skicka ett mejl till info@kbtsund.se.