Grundvärdesättning: God, etisk och effektiv vård till alla! KBT SUND är registrerat och godkänt av IVO, samtliga patienter innefattas av patientförsäkring för att garantera trygg vård till dig som patient.

Med patienten i fokus arbetar skräddarsys behandlingar utifrån dina specifika behov. KBT|SUND vänder sig till dig som är över 18 år och känner dig begränsad av:

  • Stress
  • Utmattningssyndrom
  • Sömnproblem
  • Depression
  • Relationella problem 
  • Tvång (OCD)
  • Ångest

KBT terapi erbjuds på följande språk:
  • Svenska
  • Engelska 
  • Arabiska 

Välkommen på ett första besök!
Om KBT Sund